Vienotais pieraksts: +371 67000610

Elīna Liepiņa

Onkoloģe ķīmijterapeite

Sertificēta onkoloģe ķīmijterapeite. Specializācija – galvas un kakla, krūts, gremošanas trakta, centrālās nervu sistēmas ļaundabīgo audzēju medikamentozā terapija.

Izglītība:

  • 2008.gadā beigusi Rīgas Stradiņa universitāti un ieguvusi ārsta grādu;
  • 2009-2013.gadā beigusi Rīgas Stradiņa universitātes rezidentūru un ieguvusi onkologa ķīmijterapeita pamatspecialitātes sertifikātu.

Papildu izglītība:

  • 2020.gadā uzsāktas studijas Rīgas Stradiņa universitātes Doktorantūras nodaļā, Medicīnas studiju programmā. Promocijas darba tēma saistīta ar krūts vēža neoadjuvantas sistēmiskas ārstēšanas efektivitātes novērtēšanu.

Kopš 2013. gada Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību katedras docētāja. Piedalās studentu un rezidentu apmācībā.

Latvijas Onkologu asociācijas un Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas biedre.