Vienotais pieraksts: +371 67000610

Benita Projuma

Onkologs ķīmijterapeits

Darba stāžs specialitātē 32 gadi, konsultē pacientus ar visu lokalizāciju onkoloģiskām saslimšanām, īpaši ādas un krūts dziedzera slimībām. Ambulatori veic punkcijas, biopsijas, „cor” biopsijas, operācijas. Māca studentus un rezidentus. Ir publikācijas par ādas audzējiem, uzstājusies televīzijā un radio par aktuālām onkoloģijas tēmām.