Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ziedīte Želve

Neirologs

Specializācija – Miastēnija