Vienotais pieraksts: +371 67000610

Inga Sūna

Neirologs

Specializācija

Perifērās neiropātijas – polineiropātija