Vienotais pieraksts: +371 67000610

Eva Šankova

Neirologs

Specializācija

Miastēnija un neiromuskulārās slimības, galvassāpju pacienti,  muskuļu distrofijas (neiroloģiskas retās slimības)