Vienotais pieraksts: +371 67000610

Indra Zeltiņa

Gastroenteroloģijas nodaļas vadītāja.

Pieņem pacientus ambulatori gan ar ģimenes ārsta nosūtījumu valsts kvotas ietvaros, gan par maksu. Konsultē pacientus – latviešu, angļu un krievu valodās.

Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas un dermatoloģijas katedras asociētā profesore vīrusu ierosinātās slimībās

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas hepatologu konsīlija vadītāja. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Zinātniskās padomes locekle.

Stažēšanās un pēcdiploma izglītība: Austrijā, ASV, Krievijas Federācijā, Beļģijā, Dānijā. Regulāri papildina savu pieredzi starptautiskos kongresos un semināros.

Dalība sabiedriskās, zinātniskās un valsts institūcijās:

  • Latvijas Infektologu un Hepatologu asociācijas valdes locekle;
  • Latvijas Ārstu biedrības sertifikācijas komisijas infektoloģijā un hepatoloģijā sekretāre.