Vienotais pieraksts: +371 67000610

Sandra Lejniece

Profesore, hematoloģe

Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas vadītāja, akadēmiķe.

 • Ar izcilību beigusi Rīgas Medicīnas Institūtu 1987.gadā;
 • 1987.-1990. Gadā klīniskā ordinatūra Latvijas Medicīnas akadēmijā;
 • Sertifikāts hematoloģijā iegūts 1990.gadā;
 • Profesore Rīgas Stradiņa Universitātē, Iekšķīgo slimību katedrā;
 • Latvijas Hematologu Asociācijas prezidente;
 • Eiropas Hematologu Asociācijas biedrs;
 • Ieguvusi medicīnas doktora zinātnisko grādu, 1998.gadā Latvijas Medicīnas Akadēmijā, aizstāvot disertāciju „P-glikoproteīns un P53 onkogēns onkohematoloģisko slimību gadījumos”;
 • 2 monogrāfiju „Klīniskā hematoloģija” autore (2002, 2005);
 • 2006.gada decembrī saņēmusi Latvijas Republikas Ministru Kabineta atzinības rakstu par pašaizliedzību un panākumiem strādājot Latvijas valsts un tautas labā;
 • Piedalās daudzos Izglītības Ministrijas un Latvijas Zinātnes Padomes finansētos zinātniskos projektos;
 • Vairāk nekā 125 publikāciju autore un līdzautore.