Vienotais pieraksts: +371 67000610

Sandra Lejniece

Profesore, hematoloģe

Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas vadītāja, akadēmiķe.

 • No 2017. gada 23. novembra Latvijas Zinātņu Akadēmijas Īstenā locekle;
 • Ar izcilību beigusi Rīgas Medicīnas Institūtu 1987.gadā;
 • 1987.-1990. Gadā klīniskā ordinatūra Latvijas Medicīnas akadēmijā;
 • Sertifikāts hematoloģijā iegūts 1990.gadā;
 • Profesore Rīgas Stradiņa Universitātē, Iekšķīgo slimību katedrā;
 • Latvijas Hematologu Asociācijas prezidente;
 • Eiropas Hematologu Asociācijas biedrs;
 • Ieguvusi medicīnas doktora zinātnisko grādu, 1998.gadā Latvijas Medicīnas Akadēmijā, aizstāvot disertāciju „P-glikoproteīns un P53 onkogēns onkohematoloģisko slimību gadījumos”;
 • 3 monogrāfiju „Klīniskā hematoloģija” autore (2002., 2005., 2020.);
 • Vairāk nekā 140 publikāciju autore un līdzautore;
 • 2006.gada decembrī saņēmusi Latvijas Republikas Ministru Kabineta atzinības rakstu par pašaizliedzību un panākumiem strādājot Latvijas valsts un tautas labā;
 • Piedalās daudzos Izglītības Ministrijas un Latvijas Zinātnes Padomes finansētos zinātniskos projektos;
 • Latvijas Ārstu biedrības otrās pakāpes Goda zīme „Tempus Hominis”, Nr.011 par izciliem sasniegumiem medicīnā, Rīgā, 2009. gada 20. jūnijā;
 • Latvijas Rebublikas ordenis “Atzinības Krusts, III pakāpes”, 2014. gada 18. novembris;
 • Ukrainas starptautiskās apvienības “Kraina” medicīnas medaļa “Allis inserviendo consumer” par izciliem sasniegumiem un nozīmīgu ieguldījumu ārstniecībā un veselības veicināšanā, jauno medicīnas speciālistu izglītošanā, starptautiskās stabilitātes veicināšanā, strādājot Latvijas valsts un tautas labā, atzīmējot ČAES avārijas 35. Gadadienu. 2021. gada 26. aprīlis.