Vienotais pieraksts: +371 67000610

Daiga Auziņa

Hematologs

Ārsts hematologs. Hematoloģijas nodaļas vadītāja. Specializējusies onkohematoloģisko saslimšanu diagnostikā un terapijā.

Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību katedras docente.

Izglītība:

  • 2017.g. pabeigta Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūra
  • 1996.g. absolvēta Latvijas Medicīnas akadēmijas Pēcdiploma izglītības fakultāte
  • 1993.g. pabeigta Latvijas Medicīnas akadēmijas Vispārējās medicīnas fakultāte.

Latvijas Ārstu Biedrības biedre, Latvijas Hematologu asociācijas valdes locekle.