Vienotais pieraksts: +371 67000610

Jānis Rozentāls

Asinsvadu ķirurgs