Vienotais pieraksts: +371 67000610

Dr.med. Artūrs Ligers

Asinsvadu ķirurgs