Vienotais pieraksts: +371 67000610

Linda Zvaune

Galvassāpju vienība

Neiroloģe, algoloģe, specializējas galvassāpju diagnostikā un ārstēšanā.

Izglītība:

  • 2009.gadā beigusi Rīgas Stradiņa Universitātes Medicīnas fakultāti;
  • 2015.gadā pabeigusi studijas neiroloģijas rezidentūrā;
  • 2016.gadā ieguvusi  papildspecialitāti algoloģijā (sāpju medicīnā).

Papildu izglītība:

  • Stažēšanās Vācijā, Sv.Unnas slimnīcā (2017), Dānijas Galvassāpju centrā (2020);
  • Kopenhāgenas universitātē iegūts maģistra grāds par galvassāpju slimībām (2018-2020) .