Vienotais pieraksts: +371 67000610

Nodaļā tiek ārstēti pacienti ar multirezistentu plaušu vai ārpusplaušu tuberkulozi, pacienti pēc pārslimotas multirezistentas tuberkulozes ar aizdomām par plaušu tuberkulozes recidīvu. Ārstēšana ir sarežģīta, jo jālieto liels tuberkulozes zāļu skaits, medikamenti bieži izraisa blaknes un ārstēšana ir ilgstoša, sasniedzot pat 20 mēnešus un vairāk (stacionārā un ambulatori). Nodaļā pacienti tiek uzņemti ar pneimonologa nosūtījumu.
Gadā nodaļā ārstējas 110-120 pacienti, kuri pēc abacilēšanās tiek izrakstīti turpmākai ambulatorai ārstēšanai. Līdz ar epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos Latvijā, slimnieku skaits ar multirezistento tuberkulozi samazinājās, un pašreiz nodaļā ir 35 gultas. Nodaļas ārsti un medicīnas māsas regulāri piedalās vietējā un starptaustiskā apmācību darbā un pētījumos.

Speciālisti:

Nodaļas vadītāja: dr. Līga Kukša, ārste – ordinatore, sertificēta pneimonoloģijā

Ārsti:

Dr. Linda Barkāne, pneimonologs
Dr. Agnese Šmite, internists

Virsmāsa Ruta Deklava