Vienotais pieraksts: +371 67000610

Nodaļa veic plānveida pacientu uzņemšanu stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”.  Vidēji mēnesī tiek stacionēti ap 560 pacientu.

Uzņemšanas nodaļā tiek izvērtēts pacienta stāvoklis un nosūtīts uz atbilstošo nodaļu stacionārā. Stacionārā pacientus uzņem ar ģimenes ārsta vai pneimonologa nosūtījumu. Par iestāšanos iepriekš vēlams vienoties ar nodaļu, kurā pacients stāsies.

Uzņemšanas nodaļas tālrunis 67048218.

Iestājoties stacionārā, pacientiem līdzi jāņem nosūtījums uz stacionāru, pase, iepriekš veiktie izmeklējumi (rentgenogrammas, CT, u.c), ja ir – apdrošināšanas polise, invalīda apliecība, trūcīgo izziņa), personīgās higiēnas mantas (čības, krūze, u.c.), zāles, kuras lieto citu hronisku saslimšanu gadījumos, u.c.)

Ārstējoties stacionārā pacientiem aizliegts:

  • patvaļīgi atstāt stacionāra teritoriju;
  • aicināt ciemos apmeklētājus ar bērniem līdz 16 gadu vecumam,
  • smēķēt stacionāra telpās un tuvāk par 10 metriem no stacionāra ēkām;
  • lietot alkoholu un citas apreibinošas vielas.

Uzņemšanas nodaļa stādā darba dienās no plkst. 7:30 līdz 16:00.

Uzņemšanas nodaļas tālrunis 67048218.