Vienotais pieraksts: +371 67000610

Tuberkulozes ilgstošas ārstēšanas nodaļa ir izveidota ar mērķi ārstēt pacientus, kuriem ir problēmas ar ārstēšanas režīma ievērošanu, vai kuriem nav iespējams nodrošināt ambulatoro terapiju Tuberkulozes un plaušu slimību centra struktūrā. Nodaļa izvietota atsevišķā ēkā Tuberkulozes un plaušu slimību centra teritorijā Stopiņu novada Upeslejās.

Speciālisti:

Nodaļas vadītāja Iveta Ozere

Virsmāsa Ineta Leškēviča