Vienotais pieraksts: +371 67000610

Infektoloģijas poliklīnikā konsultācijas sniedz visaugstākā līmeņa speciālisti, kuri rūpējas par savas kvalifikācijas celšanu, profesionalitāti, piedaloties speciālās mācību programmās, apgūstot jaunākās atziņas un iespējas pacientu ārstniecībā. Poliklīnikas ārsti ir dažādu pētījumu un publikāciju autori, ar saviem pētījumu rezultātiem un priekšlikumiem regulāri piedalās starptautiskās konferencēs. Gada laikā Infektoloģijas poliklīniku apmeklē un pakalpojumus saņem vairāk nekā 60 000 pacientu.


Infektoloģijas poliklīnikas vadītāja Dr. med. Inga Ažiņa,
sertificēts infektologs, dermatologs, 
venerologs
Infektoloģijas poliklīnikas virsmāsa
Iveta Magone

Infektoloģijas poliklīnikas pakalpojumi

Lai pieteiktos vizītei pie speciālista vai izmeklējumiem, lūdzam izmantot vienoto pacientu pieraksta tālruni, vai e-pieraksta formu!

 •  (+371) 67000610 Darba laiks: darba dienās no plkst. 8:00 līdz 18:00
 • E-pieraksts

Konsultācijas par infekcijas un aknu slimībām

Darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00
Konsultācijas pie ārsta notiek pēc iepriekšēja pieraksta:

Pacienta iemaksa pieaugušajiem (no 18 gadu vecuma) ar ģimenes ārsta nosūtījumu: 4,27 eiro. Bez ģimenes ārsta nosūtījuma – maksas pakalpojums saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi.


Konsultācijas par ceļotāju un tropu slimību profilaksi pirms ceļojumiem uz ārzemēm

Pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 12:00 līdz 14:00.
Konsultācijas pie ārsta notiek pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni: (371) 67014560
Maksas pakalpojums saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi.


Vakcinācijas kabinets

Darba dienās no plkst. 8:00 līdz 18:00 (iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama).

Informāciju par pieejamiem pakalpojumiem var saņemt pa tālruni: (+371) 67014504 vai (+371) 67014560.
Pakalpojumu maksa saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi.


Pediatra konsultācijas 

Darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00.

Konsultācijas pie pediatra notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni: (+371) 67014532 vai (+371) 67014558.


Konsultācijas HIV/AIDS jautājumos:

 • HIV/AIDS inficētu pacientu izmeklēšana, ārstēšana un nosūtīšana uz stacionāru;
 • HIV/AIDS diagnosticēšana;
 • HIV ekspresdiagnostika – rezultāts aptuveni pēc stundas;
 • HIV sertifikāta izsniegšana, kas derīgs 3 mēnešus no izsniegšanas brīža.

Konsultācijas pie ārsta notiek pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni: (+371) 67014532 katru darba dienu no plkst. 08:00 līdz 18:00.

Pieteikšanās pa tālruni: (+371) 67014532

AIDS uzticības tālrunis: (+371) 67543777


Konsultācijas seksuāli transmisīvām un ādas slimībām

 • Seksuāli transmisīvo un lipīgo ādas slimību diagnostika un ārstēšana;
 • Ādas labdabīgo veidojumu, kārpu, smailo kondilomu, varžacu diagnostika un ārstēšana;
 • Pēdu mikožu un onihomikožu pacientu, kā arī pacientu ar varžacīm, aprūpe specializētā podiatrijas kabinetā;
 • Veselības karšu izsniegšana personām, kuras nodarbojas ar prostitūciju.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā tiešā pieejamība ir seksuāli transmisīvo slimību pacientiem, kā arī pacientiem ar lipīgām ādas slimībām, piemēram, kašķi. Pārējie pacienti tiek apkalpoti ar ģimenes ārstu vai speciālistu norīkojumiem.

Konsultācijas notiek darba dienās no plkst. 8:00 līdz 18:00

Pieteikšanās:

 • pa tālruni (+371) 67000610 vai (+371) 67014723
 • vai aizpildot Pieraksta formu

Poliklīnikas dermatologi, venerologi aktīvi sadarbojas ar Latvijas donoru centriem gadījumos, kad donoram konstatē pozitīvas seroloģiskās reakcijas uz sifilisu. Notiek šo personu informēšana, diagnozes precizēšana, recipientu apzināšana un izmeklēšana un pārējie pretepidēmiskie pasākumi.

Infektoloģijas poliklīnikā konsultē speciālisti:

Poliklīnikas vadītāja: Dr.med.Inga Ažiņa, sertificēts infektologs, dermatologs, venerologs.

Sertificēti infektologi, hepatologi: docente Agita Jēruma, dr. Nadežda Šubņikova, dr. Māra Zālīte, dr. Edīte Fridrihsone, Asoc. prof. Gunta Stūre, dr. Gunita Saulīte, dr.

Kristīne Ābeltiņa, dr. Anastasija Šangirejeva, dr. Jekaterīna Kucina, dr. Jūlija Gromova.

Sertificēti pediatri: dr. Santa Ansone, dr. Valentīna Sitkare

Sertificēti dermatologi, venerologi: dr. Ojārs Lizāns, dr. Sergejs Vojevodins, dr. Vija Danga, dr. Monta Liepiņa, dr. Lāsma Kalnbērza, Ārsts stažieris: dr. Dace Beķere

Sertificēts ārsts ginekologs: dr. Benita Vladimirova

Vakcinācijas kabinets:  ārsts, sertificēts internists Irēna Anna Damberga, dr. Santa Ansone

Dr. Inga Ažiņa Doc. Agita Jēruma Dr. Irena Anna Damberga

Dr. Nadežda Šubņikova Dr. Monta Liepiņa

Dr. Velga Kūse Dr. Ojārs Lizāns

Papildu pakalpojumi:

Poliklīnikā darbojas AIDS uzticības tālrunis (+371) 67543777  un Līdzestības kabinets (darba laiks P.–Pk. no plkst. 9:00-18:00), tālr.: 67014736, 20205353.

Ārstu konsīlijus vada virsārste Velga Ķūse (vidēji gadā tiek organizēti 97 konsīliji).

Poliklīnikas speciālisti piedalās infekcijas slimību ierobežošanas valsts stratēģijas izstrādē savas kompetences jautājumos, veicina ārstniecības personu profesionālo zināšanu par infekcijas slimībām attīstību, nodrošinot regulāras ārstu lekcijas par aktuāliem infektoloģijas jautājumiem citās ārstniecības iestādēs, profesionālās asociācijās, ārstu konferencēs.

Poliklīnikas speciālisti aktīvi sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, kā, piemēram, Hepatīta biedrību, AGIHAS (atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem), Dia-logs, HIV.LV, „Papardes zieds”, „Jaunatne pret AIDS”, Latvijas Sarkanais Krusts.

Infektoloģijas poliklīnika atrodas stacionārā “Latvijas Infektoloģijas centrs” Linezera ielā 3, Rīgā, LV-1006


Infektoloģijas poliklīnika veic šādas funkcijas:

 • nodrošina kvalitatīvu ambulatoro medicīnisko palīdzību pacientiem ar infekcijas slimībām un aknu slimībām;
 • sniedz konsultācijas ceļotāju un tropu medicīnas jautājumos;
 • veic infekcijas slimību specifisko aktīvo un pasīvo imūnprofilaksi;
 • nodrošina ādas, ādas lipīgo un seksuāli transmisīvo slimību pacientu izmeklēšanu, ārstēšanu un dinamisku novērošanu;
 • nodrošina HIV infekcijas diagnostikas pirms un pēc testa konsultācijas;
 • veic HIV inficēto pacientu dinamisko novērošanu;
 • nodrošina HIV/AIDS slimnieku specifiskās antiretrovirālās terapijas (ART) efektivitātes monitoringu, arī HIV(+) pacientiem ieslodzījuma vietās;
 • nodrošina HIV pēc saskarsmes specifisko antiretrovirālo terapiju (PEP) terapiju medicīnas darbiniekiem un citiem operatīvo dienestu darbiniekiem;
 • nodrošina HIV(+) grūtnieču HIV transmisijas profilaktisko terapiju;
 • sadarbībā ar valsts dzemdību namu speciālistiem veic HIV vertikālās transmisijas profilaksi;
 • nodrošina PEP jaundzimušajiem, kas dzimuši HIV(+) mātēm;
 • veic HIV eksponēto bērnu dinamisko novērošanu;
 • nodrošina HIV(+) bērnu ART terapiju.

Izmaksas

Kods    

Ārsta speciālista konsultācija

Cena, EUR

00002 Valsts līdzfinansēta konsultācija

4,00

Pakalpojumu apmaksai varat izmantot apdrošināšanas polisi

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca sadarbojas ar šādām apdrošināšanas sabiedrībām:

 • Balta AAS
 • Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS
 • BTA Baltic Insurance Company AAS
 • Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
 • ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
 • ADB Gjensidige Latvijas filiāle
 • IF P&C Insurance AS Latvijas filiāle
 • Seesam Insurance AS Latvijas filiāle

Pacientu iemaksu apmaksā visas minētās apdrošināšanas sabiedrības. Ambulatoros maksas pakalpojumus apdrošināšanas sabiedrības apmaksā pamatojoties uz maksas pakalpojumu cenrādi un savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumiem. Papildu informāciju par ārstniecības pakalpojumu apmaksu jūs varat saņemt savā apdrošināšanas iestādē.