Vienotais pieraksts: +371 67000610

Nodaļā pieejama medicīniskā rehabilitācija, kas ietver plašu pielietoto tehnoloģiju klāstu. Ja pacients ārstējas stacionāra nodaļās, tad uz nodarbībām vai procedūrām vajadzības gadījumā palīdz nokļūt māsu palīgi. Pacientiem ar izteiktiem kustību un slodzes izturības traucējumiem nodrošinām rehabilitācijas pakalpojumus palātās.

Nodaļā visbiežāk pacientu rehabilitācija notiek:

 • smadzeņu insulta gadījumos;
 • galvas traumu gadījumos;
 • pēc traumām (sadzīves, sporta);
 • pēc operācijām;
 • apdegumu gadījumos;
 • multiplās sklerozes gadījumos;
 • muguru smadzeņu bojājumu gadījumos;
 • ortopēdisku saslimšanu gadījumos;
 • artrītu un citu saistaudu slimību gadījumos;
 • muskuļu distrofisku saslimšanu gadījumos;
 • osteoporozes gadījumos.

Pie Rehabilitācijas nodaļas speciālistiem var konsultēties par veselības profilaksi un uzlabošanu.

Nodaļā ir plaši pārstāvēta profesionāļu komanda, kuras sastāvā darbojas tādi speciālisti fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, fizioterapeits, logopēds, ergoterapeits, psihologs, sociālais darbinieks, masieris, fizikālās terapijas un rehabilitācijas māsas.

Rehabilitācijas nodaļā tiek piedāvātas dažādas fizikālās medicīnas un elektroprocedūras, tiek nodrošināts plašs ārstnieciskās masāžas spektrs, zemūdens masāža, roku un kāju virpuļvannas. Tāpat modaļā ir iespējams apmeklēt solāriju(Ergoline) un Infrasarkano staru pirti un veselīgas vides kapsulu.

Aicinām apmeklēt Drāmas terapiju

Drāmas terapija ir viens no mākslu terapijas veidiem. Tās pielietojums ir daudzpusīgs un tā var palīdzēt ikvienam uzlabot emocionālo, kognitīvo, fizisko un sociālo veselību.
Atšķirībā no teātra, drāmas terapijā mērķtiecīgi izmanto drāmas un teātra elementus – lomu spēles, stāstus, pasakas, metaforas, sapņus, maskas, grimu, priekšmetus, lelles, fotogrāfijas, video, lai sasniegtu terapeitiskus mērķus – simptomu mazināšanos, psihisko un fizisko integritāti un personības izaugsmi.

Drāmas terapijas pielietojums ir daudzpusīgs un šo metodi iespējams piemērot darbā ar visdažādākajiem klientiem/pacientiem un problemātiku- pacienta emocijām, motivāciju, uzvedības korekcijas, pašapziņas un sociālo prasmju attīstīšanu. Drāmas terapija strādā ar bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem, gan individuāli, gan grupā.

NB!!!! Lai iesaistītos drāmas terapijā nav nepieciešamas īpašas mākslinieciskas vai aktieriskas dotības vai iepriekšēja pieredze teātra mākslā!

Plašaka informācija ŠEIT


Stacionāra „Biķernieki” ārstnieciskās vingrošanas grupu nodarbību grafiks 


Speciālisti:

Fizioterapeiti  Andra MeirēnaBaiba ČuksteSolveiga Zēģele, Vladimirs Poļehins, Helēna Ringa, Līga Krūmiņa, Paulis Langmanis.
Veic pacientu fizioterapeitisko izmeklēšanu un ārstēšanu, lietojot terapeitiskos vingrinājumus, manuālās terapijas un masāžas elementus, fizikālās terapijas elementus; Individuālā ārstnieciskās vingrošanas kompleksa izstrādāšanu; Apmācatuviniekus darba turpināšanai mājas apstākļos.

Ergoterapeiti Ieva Rubene, Agnese Kārkliņa
Veic rokas funkciju retrenēšanu (sīkā motorika, spasticitātes un tūskas mazināšana, spēka palielināšana un manipulācija), izziņas funkciju trenēšanu (atmiņa, koncentrēšanās u.c.), veic pārvietošanu un pozicionēšanu, sensoro integrāciju, ikdienas aktivitāšu retrenēšanu, vides un riteņkrēsla pielāgošanu, palīgierīču pielāgošanu un adaptāciju, pacientu resocializāciju.

Audiologopēds Ilze Strazdiņa, Katrīna Reine
Veic pacientu psihomotorās attīstības valodas patoloģijas diagnosticēšanu, individuālo logopēdisko, defektoloģisko korekciju atkarībā no pacienta intelektuālā, psiholoģiskā un valodas attīstības līmeņa, veic rehabilitācijas darbu, iepazīstina pacienta tuviniekus ar radinieka psihiskajām, logopēdiskajām īpatnībām, nodrošina apmācību tuviniekiem darba turpināšanai mājas apstākļos.

Mākslas terapeits

Klīniskais psihologs Inga Broka
Veic primāro konsultāciju ar pacientu, piederīgajiem, medicīnas personālu, iegūstot primāro informāciju, personības emocionālā stāvokļa un rakstura iezīmju diagnostiku, kognitīvo spēju diagnostiku, novērtējot uztveres, atmiņas, uzmanības un domāšanas procesus, individuālo konsultatīvo darbu, personības emocionālās un intelektuālās sfēras individuālu korekcijas nodarbību.

Sociālie darbinieki I.Ozoliņa, M.Tupiņa
Veic konsultācijas par pašvaldību sociālās palīdzības iespējām, aprūpi mājās, sociālajiem dienas centriem, par medicīniskās un sociālās aprūpes iespējām (pēc stacionēšanās), ilglaicīgās sociālās aprūpes centru pakalpojumiem, Invalīdu tiesībām, tehniskajiem palīglīdzekļiem invalīdiem par to iegādi vai īri.