Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rēķinu apmaksas iespējas

Uzmanību!

Rūpēs pa jūsu veselību Covid-19 pandēmijas laikā lūdzam izmantot attālinātu pakalpojumu apmaksas veidu!


Norēķināties par saņemtiem pakalpojumiem un apmaksāt rēķinus iespējams:

  • jebkurā slimnīcas kasē;
  • bankā;
  • internetbankā;
  • pasta nodaļā.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas rekvizīti:

SIA ”Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038
Vienotais reģ. Nr. 40003951628
Swedbank, kods HABALV22
IBAN konta Nr. LV24HABA0001407045805


Informējam, ka ņemot vērā izsludināto ārkārtas situāciju valstī, parādu uzskaites speciālisti klātienē nepieņem.

Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt pa tālruņiem 371 26369220 vai 371 28669873


Rēķinu apmaksa pa daļām

Gadījumā, ja Jums nav iespēju apmaksāt rēķinu noteiktajā termiņā pilnā apmērā, piedāvājam iespēju par rēķina apmaksu noslēgt vienošanos ar slimnīcu par atmaksas termiņa pagarināšanu un maksāšanu pa daļām. Lai noslēgtu vienošanos par apmaksas termiņa pagarinājumu vai, lai saņemtu informāciju par neapmaksātiem rēķiniem, lūdzam sazināties ar Statistikas daļudarba dienās no 9:00 līdz 15:00pa tālruņiem 371 26369220, 371 28669873 vai rakstot uz e-pastu Tatjana.Sausina@aslimnica.lv

Vienošanās veidlapa par atlikto maksājumu


Naudas atgriešana

Gadījumos, kad ir veikts pārrēķins par saņemtajiem pakalpojumiem un slimnīcai jums ir jāatgriež nauda lūdzam aizpildīt Klienta/pacienta iesniegumu naudas atmaksai


Pakalpojumu saņēmēju reģistrs

Ja personai nepienākas valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi vai Nacionālā veselības dienesta rīcībā nav informācijas par to, ka personai ir tiesības saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi, lūdzam vērsties Nacionālajā veselības dienestā, Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja, P-C: 8.15-17.00, P: 8.30 – 15.00,  tālr. 80001234.