Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rēķinu apmaksas iespējas

Uzmanību!

Rūpēs pa jūsu veselību Covid-19 pandēmijas laikā lūdzam izmantot attālinātu pakalpojumu apmaksas veidu!


Norēķināties par saņemtiem pakalpojumiem un apmaksāt rēķinus iespējams:

  • jebkurā slimnīcas kasē;
  • bankā;
  • internetbankā.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas rekvizīti:

SIA ”Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038
Vienotais reģ. Nr. 40003951628
Swedbank, kods HABALV22
IBAN konta Nr. LV24HABA0001407045805


Informējam, ka ņemot vērā izsludināto ārkārtas situāciju valstī, parādu uzskaites speciālisti klātienē nepieņem.

Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt pa tel. 26369220


Rēķinu apmaksa pa daļām

Gadījumā, ja Jums nav iespēju apmaksāt rēķinu noteiktajā termiņā pilnā apmērā, piedāvājam iespēju par rēķina apmaksu noslēgt vienošanos ar slimnīcu par atmaksas termiņa pagarināšanu un maksāšanu pa daļām. Lai noslēgtu vienošanos par apmaksas termiņa pagarinājumu vai, lai saņemtu informāciju par neapmaksātiem aprēķiniem, lūdzam sazināties ar Statistikas daļudarba dienās no 9:00 līdz 15:00pa tālruni 26369220 vai rakstot uz e-pastu Tatjana.Sausina@aslimnica.lv

Vienošanās veidlapa par atlikto maksājumu


Klātienē informāciju par nokavētiem maksājumiem, kā arī sagatavot vienošanos par atlikto maksājumu (maksājums pa daļām) var stacionāra “Gaiļezers” poliklīnikas telpās 2.stāva informācijas punktā.


Naudas atgriešana

Gadījumos, kad ir veikts pārrēķins par saņemtajiem pakalpojumiem un slimnīcai jums ir jāatgriež nauda lūdzam aizpildīt Klienta/pacienta iesniegumu naudas atmaksai


Paldies par atsaucību!