Vienotais pieraksts: +371 67000610

2013. gadā tika izveidota Zinātnes daļas struktūra Audu centrs jeb biobanka. Tās mērķis ir izveidot ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu paraugu biobanku (kolekciju), kuru var izmant dažādu slimību cēloņu un diagnostikas izpētei, kā arī, lai atrastu jaunus diagnostikas un prognostikas marķierus, un radītu jaunas ārstēšanas iespējas.

Biobankā tiek aicināti iesaistīties gan pacienti ar dažādām noteiktām slimībām, gan arī bez šīm slimībām (kā salīdzinoša kontroles grupa).

Pētījuma gaita, rezultāti

Pacientu pētniecības personāls iepazīstina ar informāciju par biobanku un aicina parakstīt piekrišanas apliecinājumu. Pacientam ir tiesības uzdot jautājumus un pieprasīt nepieciešamo informāciju. Dalība pētījumā ir brīvprātīga. No pētījuma var izstāties jebkurā laikā, un tas neatstās nevēlamas sekas uz tālāko ārstēšanu.

Pētniecības personāls veic aptauju un no vēnas paņem asinis. No asins parauga tiek izdalītas sastāvdaļas, kuras saglabā saldētā veidā turpmākiem pētījumiem.

Pētījumu rezultātā var tikt iegūti dati, kas var būt nozīmīgi pacienta turpmākai ārstēšanai. Tikai situācijā, ja pacients piekrīt, dati tiek iekļauti medicīnas dokumentācijā, kā arī pacientu var uzaicināt uz speciālista konsultāciju vai turpmākajiem izmeklējumiem. Slimību un kontroles grupas biobanka tiek veidota uz neierobežotu laika periodu.

Piedalīšanās biobankā var nedot tūlītēju labumu, bet veicināt jaunu diagnostikas un ārstēšanas metožu izstrādi. Piedalīšanās biobankā var radīt minimālu risku veselībai. Tiek paņemts asins paraugs gluži kā parastai analīzei. Asins parauga ņemšanas vietā retos gadījumos var rasties neliels asins izplūdums, bet vēl retāk – neliels lokāls ādas iekaisums.

Saskaņā ar “Cilvēka genoma izpētes likumu” pacientam nav tiesību pieprasīt maksu par asins un audu paraugu nodošanu, kā arī par izpētes rezultātu izmantošanu. Pacientam nav tiesību uz iespējamo intelektuālo īpašumu un komerciālo vērtību kas varētu tikt radīta nākotnē no šī un ar to saistītajiem projektiem.

Biobankas darbība atbilst Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par personas datu drošību. Personas dati tiek glabāti stingri konfidenciāli un nav publiski pieejami.