Vienotais pieraksts: +371 67000610

Kontaktinformācija

E-pasts

una.draveniece@aslimnica.lv

Nosūtīt ziņu Izglītības un tālākizglītības speciālistei Unai Draveniecei-Tidriķei