Vienotais pieraksts: +371 67000610

Kontaktinformācija

Ilze Amoliņa 

Tārl. .+371 67042781 

E-pasts: ilze.amolina@aslimnica.lv 

 

Una Draveniece-Tidriķe (ilgstošā prombūtnē)