Vienotais pieraksts: +371 67000610

Kontaktinformācija

E-pasts daina.baidekalne@aslimnica.lv

Par mani

Nosūtīt ziņu Mācību centra vadītājai Dainai Baidekalnei