Vienotais pieraksts: +371 67000610

Anita Stirāne, tālākizglītības un apmācības speciāliste

Kontaktinformācija

E-pasts: anita.stirane@aslimnica.lv

Tālrunis:  +371 67042686

Par mani

Nosūtīt ziņu izglītības un tālākizglītības projektu vadītājai Anitai Stirānei