Vienotais pieraksts: +371 67000610

Informācija ģimenes ārstiem par onkoloģisko pacientu vakcinēšanu pret Covid-19

 

Cilvēki ar onkoloģiskās slimībām ir jāuzskata par ļoti augsta riska grupu un viņu vakcinācija ir jāuzskata par prioritāru. Rīgas Austrumu slimnīcas speciālisti, ņemot vērā ESMO (European Society of Medical Oncology), EHA (European Hematology Association) un EBMT (European Blood and Bone Marrow Transplantation Group) rekomenācijas un nostājas par onkoloģisko pacientu vakcināciju, ir onkoloģiskos pacientus iedalījusi 3 grupās pēc vakcinācijas vietas un prioritātes:

  1. Vakcinācija tiks veikta Rīgas Austrumu slimnīcā, jo pacients ir iedalīts prioritārā grupā
  2. Vakcināciju veikts ģimenes ārsts kā prioritārajai grupai
  3. Vakcināciju veikts ģimenes ārsts pēc vecuma grupas, kurā pacients ietilpst.