Vienotais pieraksts: +371 67000610

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” padome

Padomes priekšsēdētāja Tīna Kukka, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Atbilstība profesionālās neatkarības kritērijiem: Atbilst visiem neatkarīga padomes locekļa kritērijiem saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sestajā daļā noteikto.

Esmu īpaši gandarīta un pagodināta, ka varu līdzdarboties mūsu valsts lielākās slimnīcas stratēģijas īstenošanā un mērķu sasniegšanā. Man ir pieredze uzņēmumu vadības, finanšu un pārvaldības jautājumos gan Latvijas, gan starptautiska mēroga uzņēmumos. Es ticu, ka mana pieredze privātajā finanšu nozarē dos man iespēju būt noderīgai būtisku pārmaiņu īstenošanā tik ļoti nozīmīgā nozarē kā veselība.


 

Padomes loceklis Valts Ābols, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Atbilstība profesionālās neatkarības kritērijiem: Atbilst neatkarīga padomes locekļa kritērijiem saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sestajā daļā noteikto, izņemot 31.panta sestās daļas 6.punkta b) apakšpunktā noteiktajam kritērijam.

Kapitāla daļu turētājs ir nodrošinājis atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sestajā daļā noteiktajam, nodrošinot, ka vismaz puse no SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” padomes locekļiem ir neatkarīgi.

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā valsts slimnīca un tai jākļūst par vadošo ārstniecības pakalpojumu sniedzēju pieaugušajiem gan profesionāļu, gan pacientu vērtējumā. Mūsdienīgai un veiksmīgai slimnīcai vienlaikus jānodrošina vairākas lietas: gan labākie ārstniecības iznākumi pacientam, gan visu iesaistīto (pacientu un pakalpojumu sniedzēju) pozitīva pieredze ārstniecības procesa laikā, gan lietderīgākais līdzekļu izlietojums realizējot ārstniecības procesu. To dēvē arī par četrkāršo mērķi un ar savu darbu Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padomē vēlos sekmēt šī mērķa sasniegšanu.