Vienotais pieraksts: +371 67000610

2020.gada 14.decembrī plkst.13:00  Brīvības iela 72, Rīga.

Darba kārtībā:

Dalībnieku sapulces piekrišana līguma „Par sertificētu ārstu pakalpojumu mikroķirurģijas programmas un citu mikroķirurģijas pakalpojumu nodrošināšanai SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pacientiem” noslēgšanai.

Pieņemtais lēmums:

piekrist līgumu slēgšanai atklāta konkursa “Sertificētu ārstu pakalpojumi mikroķirurģijas programmas un citu mikroķirurģijas pakalpojumu nodrošināšana SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pacientiem” (id. Nr. RAKUS 2020/111B) rezultātā  ar SIA “Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrs” par sertificētu ārstu pakalpojumu mikroķirurģijas programmas un citu mikroķirurģijas pakalpojumu nodrošināšanai SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pacientiem par kopējo līguma summu EUR 3 000 000,00 bez PVN, ar līguma darbības termiņu 12 (divpadsmit) mēneši ar iespēju pagarināt vēl līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem, ar kopējo līguma termiņu ne ilgāku kā 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.