Vienotais pieraksts: +371 67000610

ERAF projekts Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.4.2./000008/008 „Neatliekamās palīdzības sniegšanas uzlabošana klīniskajā slimnīcā “Gaiļezers”

ERAF projekts Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.4.2./000008/008 „Neatliekamās palīdzības sniegšanas uzlabošana klīniskajā slimnīcā «Gaiļezers»”


ERAF projekta Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.4.2./000008/008 „Neatliekamās palīdzības sniegšanas uzlabošana klīniskajā slimnīcā «Gaiļezers»” mērķis – Neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana, lai paaugstinātu sistēmas darbības efektivitāti pirmshospitālajā un hospitālajā periodā daudzprofilu slimnīcas uzņemšanas nodaļā – tika sasniegts, veicot jaunās ēkas 7210,10 m2 platībā celtniecību Neatliekamās palīdzības sniegšanas uzņemšanas nodaļas vajadzībām. Objekts „Neatliekamās palīdzības sniegšanas uzņemšanas nodaļa” tika nodots ekspluatācijā 2008.gada 21.oktobrī.

Projekta īstenošana pabeigta 2008.gada 31.oktobrī.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 6 816 872.72 (EUR 9 699 536.03), no kuriem LVL 2 443 796.35 (3 462 980.22) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.