Vienotais pieraksts: +371 67000610

ERAF projekts Nr. 3DP/3.1.5.3.2/08/IPIA/VSMTVA/003

ERAF projekts Nr. 3DP/3.1.5.3.2/08/IPIA/VSMTVA/003 „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”


SIA „Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā” realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”.
Projekta realizācijas rezultātā tika iegādāta un stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikā uzstādīta firmas “Varian Medical Systems” stereotaktiskās staru terapijas iekārta “Novalis TX”, kas ļauj veikt visjaunāko neinvazīvo ārstēšanu vēža pacientiem, nekaitējot audzēja tuvumā esošiem veselajiem audiem un nepielietojot tradicionālo ķirurģiju. Šī iekārta ir Baltijas valstīs unikāla.

Projekta īstenošana pabeigta 2009.gada 9.decembrī.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 3 114 285.60 (EUR 4 431 229.19), no kuriem 85 % ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

VAIRĀK PAR PROJEKTU