Vienotais pieraksts: +371 67000610

ERAF projekts Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/010

ERAF projekts Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/010 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”” ietvaros paredzēts īstenot šādas aktivitātes, lai nodrošinātu kvalitatīvu un izmaksu efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu attīstību Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”:

• Operāciju bloka rekonstrukcija.
• Operāciju bloka tehnoloģiju piegāde un montāža.
• Stacionāra „Gaiļezers” 7.korpusa telpu rekonstrukcijas II kārta.

Projekta īstenošana uzsākta 2011.gada 10.oktobrī un to plānots pabeigt līdz 2015.gada 31. janvārim.


2015.gada 31.janvārī noslēdzās ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/010 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ieviešana.

Projekta ietvaros tika realizētas šādas aktivitātes:

Stacionāra „Gaiļezers” Operāciju bloka rekonstrukcija.

Aktivitātes ietvaros tika rekonstruēts stacionāra „Gaiļezers” Operāciju bloks 7017,6 m2 platībā. Rekonstrukcijas rezultātā ir izveidotas 22 universālas operāciju zāles. Operāciju bloka telpu rekonstrukcijā tika izmantoti mūsdienu prasībām atbilstoši tehnoloģiskie risinājumi, īpašu uzmanību pievēršot objekta energoefektivitātei un ventilācijas sistēmu darbībai, tādējādi nodrošinot rekonstruēto telpu izmantošanas drošību un ilgtspēju.

Operāciju bloka tehnoloģiju piegāde un montāža.

Aktivitātes ietvaros ir iegādātas un rekonstruētajās telpās uzstādītas 22 operāciju lampas, 22 konsoles, operāciju galdu virsmu, gultu un ratu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārta un integrētas operāciju zāļu videovadības sistēma.

Stacionāra „Gaiļezers” 7.korpusa rekonstrukcijas II kārta.

Aktivitātes ietvaros stacionārā „Gaiļezers” veikta pirmajā stāvā izvietoto radioloģiskās diagnostikas telpu iekšējā apdare. Pirmajā stāvā ir izveidotas četras angiogrāfu telpas ar atbilstošajām satelīttelpām un dienas stacionārs, kas dod iespēju sniegt augstākās kvalitātes diagnostiskās kardioloģijas, invazīvās kardioloģijas un invazīvās radioloģijas pakalpojumus.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 16 310 458.59, no kuriem EUR 11 971 301.15 ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums un EUR 3 401 041.98 ir SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” finansējums.