Vienotais pieraksts: +371 67000610

ERAF projekts Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/001

Projekta kopsavilkums

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pēc Latvijas Infektoloģijas centra pievienošanas 2012.gada 1.aprīlī turpināja realizēt Latvijas Infektoloģijas centra uzsākto ERAF projektu Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/001 „SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāru sniegtās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana”.

Projekta ietvaros bija paredzēts paaugstināt SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” infekcijas slimību stacionārās veselības aprūpes kvalitāti un nodrošināt racionālāku līdzekļu izmantošanu, kā rezultātā varētu veikt ātrāku un efektīvāku slimību diagnostiku un ārstēšanu.

Papildus projekta ietvaros tika plānots veikt Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas rekonstrukciju, kā arī veikt šķidrā slāpekļa piegādes un glabāšanas sistēmas izveidi. Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnika sniedz terciārā līmeņa diagnostiku un ārstēšanu pacientiem ar onkoloģiskajām un hematoloģiskajām slimībām no visas Latvijas.
Projekta īstenošana uzsākta 2011.gada 1.jūlijā un to bija plānots pabeigt līdz 2015.gada 30.jūnijam.
Projekta kopējās apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir EUR 3 586 876.28, no kuriem 85 % ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

2015.gada 30.jūnijā noslēdzās ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/001 „SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāru sniegtās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana” ieviešana.

Projekta ietvaros tika realizētas šādas aktivitātes:

Stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” ārstniecības nodaļu korpusa Nr.1 rekonstrukcija

Aktivitātes ietvaros tika rekonstruēts stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” ārstniecības nodaļu korpuss Nr.1 1047,10 m2 platībā. Rekonstrukcijas rezultātā ir rekonstruētas divas infekcijas slimību nodaļas – nodaļa HIV/AIDS pacientu ārstēšanai un nodaļa akūtu zarnu infekcijas slimību pacientu ārstēšanai. Nodaļās veikti iekšējās un ārējās rekonstrukcijas darbi, tai skaitā ir izveidoti iekšējo komunikāciju tīkli un nodrošināta korpusa telpu pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcija

Aktivitātes ietvaros ir veikta stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” bloku A, B, G, E, F telpu rekonstrukcija 3 147,68 m2 platībā. Rekonstrukcijas darbi ir veikti, lai nodrošinātu Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas struktūrvienību izvietošanu vienuviet ar mērķi nodrošināt vienotu pacientu plūsmu un izveidot kopēju dienas stacionāru, kas nodrošinātu pacientiem optimālus apstākļus ķīmijterapijas saņemšanai.

 Stacionāra “Latvijas onkoloģijas centrs” 3. stāva telpu renovācija

Aktivitātes ietvaros stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” 3.stāvā Veikti telpu renovācijas darbi 1 640 m2 platībā. Tika renovētas divas stacionāra nodaļas – Uroloģijas nodaļa un Galvas un kakla ķirurģijas nodaļa. Renovācijas darbu rezultātā ir uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vide.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 3 586 876.28, no kuriem EUR 3 048 844.84 ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums un EUR 538 031.44 ir valsts budžeta finansējums.