Vienotais pieraksts: +371 67000610

ERAF projekts Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/007

ERAF projekts Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/007 „V/a “Latvijas Infektoloģijas centrs” infrastruktūras uzlabošana, paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti”


ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/007 „V/a “Latvijas Infektoloģijas centrs” infrastruktūras uzlabošana, paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti” ietvaros tika uzbūvēts jauns korpuss Nacionālās references laboratorijas ar kopējo platību 2 371 m2 izvietošanai Rīgā, Linezera ielā 3. Jauna korpusa celtniecība tika veikta ar mērķi paaugstināt ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, izmaksu efektivitāti, primāri nodrošinot modernas infekcijas slimību laboratoriskās diagnostikas infrastruktūras paplašināšanu.

Projekta īstenošana pabeigta 2010.gada 28.februārī.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 1 394 029.70 (1 983 525.56), no kuriem 85 % ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.