Vienotais pieraksts: +371 67000610

Kā veikt pierakstu!

  1. E-vidē: eveselibaspunkts.lv
  2. Zvanot pa vienoto slimnīcas informācijas un pierakstu tālruni: 67000610
  3. Klientu apkalpošanas centros klātienē

Papildus iespējas:

  1. Ja esi uzturējies pie mums stacionāra nodaļā, tad izrakstoties, pieej pie klientu apkalpošanas speciālista ārstniecības nodaļā!
  2. Vizītes laikā pajautā ārstam (dinamiskā novērošanā esoši pacienti)!

Mūsu slimnīcā ir vienots pierakstu kalendārs. Apmeklējot mūsu piecus stacionārus (“Gaiļezers”, “Latvijas onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Latvijas infektoloģijas centrs”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”), pierakstu var veikt jebkurā no tiem.

Klientu apkalpošanas speciālisti Tevi pierakstīs, ievērojot pirmās brīvās pakalpojuma vietas principu vai Tev ērtākā laikā 6 mēnešu periodā uz priekšu.


Svarīgi:

Veicot pierakstu, lūdzu sagatavo savu nosūtījumu, ja tas ir izsniegts papīra formā. Klientu apkalpošanas speciālisti jautās nosūtījuma datus! Bez nosūtījuma informācijas, diemžēl pierakstu nevarēsim veikt!

Ja nevari izlasīt nosūtījuma datus, lūdz palīdzību piederīgajiem!

Atgādinājumi un vizītes atteikšana!

Mēs vienmēr atgādināsim par vizīti! Divas dienas pirms vizītes Tu saņemsi SMS, kurā būs norādīts Tavs apmeklējuma laiks, vieta un pakalpojums. Īsziņā Tu atradīsi nepieciešamo ieejas apzīmējumu, kas norāda ieejas durvis, kuras Tev jāmeklē ienākot mūsu slimnīcas teritorijā.

Svarīgi!

Lai samazinātu ārstu dīkstāvi to pacientu dēl, kuri ir veikuši pierakstu, tomēr uz vizīti neierodas, neveic vizītes atcelšanu, esam ieviesuši automātisko apzvanu:

30 dienas pirms pakalpojuma, Tu saņemsi balss zvanu (robotzvans), kurš atgādina par plānoto vizīti un jautā vai Tu ieradīsies.

  • Ja “Jā” jānospiež taustiņš 1, ja “Nē”, jānospiež taustiņš 2, ja jāpārceļ vizīte, jānospiež taustiņš 3
  • Ja tiek nospiests taustiņš 2 pieraksts automātiski dzēšas pierakstu kalendārā
  • Ja tiek nospiests taustiņš 3 Tu tiec savienots ar Kontaktcentra operatoru

10 dienas pirms pakalpojuma, otro reizi šāds robotzvans tiek nosūtīts visiem tiem, kuri nenospieda minētos taustiņus vai nenoklausījās.

Lūdzu izturies atbildīgi, neaizņem velti ārstu laiku un atcel vizīti, ja neieradīsies, dodot iespēju to apmeklēt citiem pacientiem, kuri gaida uz pakalpojumu!

Atteikt pakalpojumu var arī zvanot pa vienoto tālruni 67000610 (prioritāra apkalpošana) vai arī e-pieraksts slimnīcas mājaslapā: www.slimnica.lv/epieraksts

*Pierakstu kalendārā ir skaidri marķētas, iezīmētas prioritātes Zaļā koridora un Dzeltenā koridora pacientiem, ievērojot noteikto normatīvo aktu prasību pieejamības termiņus. 

Uzmanību!

Zaļā koridora un Dzeltenā koridora pacientu pierakstu veic tikai ģimenes ārsts vai ārsts speciālists.