Vienotais pieraksts: +371 67000610

Kā viena no Rīgas Austrumu slimnīcas stratēģiskajām prioritātēm ir izvirzīta uz pacientu centrētas veselības aprūpes attīstība. Sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru, kopš 2021. gada jūnija, Rīgas Austrumu slimnīcā ir ieviesta pacientu pieredzes aptauja ar mērķi sniegt iespēju mūsu pacientiem izteikt viedokli par savu pieredzi, ārstējoties kādā no slimnīcas stacionāriem, tādējādi palīdzot uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti lielākajā ārstniecības iestādē Latvijā.

Aptaujas rezultāti tiek apkopoti anonīmā veidā, un izmantoti lai mērķtiecīgi uzlabotu slimnīcas sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Mēs aicinām visus mūsu pacientus un viņu tuviniekus dalīties savā pieredzē par mūsu slimnīcu!

Tikai visi kopā mēs varam kļūt labāki, pacientam pieejamāki un sasniegt izcilību Jums nozīmīgās veselības aprūpes pakalpojuma jomās, un uzlabot ārstēšanās pieredzi Jums, Jūsu tuviniekiem un pārējiem pacientiem.