Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ambulatorā daļa

Ārsts – nefrologs konsultē

Ambulatorajā daļā pieejamas konsultācijas ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu, iespējamas maksas konsultācijas:

 • Dažādu akūtu un hronisku nieru slimību gadījumu stāvokļu  korekcija, nosūtīšana stacionārai ārstēšanai un izmeklēšanai, pēc stacionāra dinamiska novērošana;
 • Dažādu nieru slimību savlaicīga diagnostika un dinamiska novērošana;
 • Pirms dialīzes programma – savlaicīga sagatavošana nieru aizstājterapijai, nieru aizstājterapijas iespēju izvērtēšana, arterio-venozo pieeju izveide, sagatavošana peritoneālai dialīzei;
 • Diētas apmācība un korekcija nieru funkcijas izsīkuma stadijā un nieru aizstājterapijas periodā.

Iespējamās saslimšanas, kuras ārstē Nieru slimību un nieru aizstājterapijas klīnikā

 • Jebkuras izcelsmes nieru slimība, ja tās iemesls ir skaidrs vai precizējams, nieru funkcijas dinamiskai izvērtēšanai, diētas korekcijai, komplikāciju terapijai, kā arī savlaicīgai sagatavošanai nieru aizstājterapijai;
 • Akūti stāvokļi nefroloģijā vai hroniskas slimības uzliesmojumi, ja nepieciešami ieteikumi ārstēšanā vai diagnostikā;
 • Akūti dažādas izcelsmes nieru bojājumi;
 • Hroniskas glomerulopātijas – nieru funkcijas izvērtēšanai, nieru biopsijas veikšanai, terapijas korekcijai;
 • Akūtas un hroniskas urīnceļu infekcijas;
 • Toksiskas nefropātijas;
 • Iedzimtas nieru slimības;
 • Sistēmslimību izraisīts nieru bojājums;
 • Jebkuras citas primāras vai sekundāras nieru slimības;
 • Pacientu dinamiska ambulatora novērošana un ārstēšana.

Speciālisti:

Klīnikas vadītāja: Anda Grigāne

Klīnikas ārsti: Baiba Adamaite, Ināra Bušmane, Regīna Baufāle, Eva Bormane, Svetlana Polnova, Ritvars Ziedonis, Dace Trumpika, Jūlija Voicehovska

Klīnikas tehniskais nodrošinājums ir mūsdienīgs, ārstniecisko darbību pielietojums tiek atspoguļots atbilstošos protokolos, kas nosaka metožu vai procedūras lietošanas nepieciešamību, balstīts uz pierādījumiem akceptētu medicīnu.

Klīnikas personāls: māsas, ārsta palīgi, ārsti, inženiertehniskais personāls apmācīti un strādā atbilstoši Eiropas nieru slimību un nieru aizstājterapijas vadlīnijām, klīnikas protokoliem, nodrošinot medicīnisko palīdzību, manipulāciju veikšanai pielietojot tikai vienreizējās lietošanas medicīnas piederumus. Manipulācijas un procedūras tiek veiktas  ievērojot noteiktos drošības standartus kā pacientam tā darbiniekam.

Klīnikas tālrunis: 67042630.