Vienotais pieraksts: +371 67000610

Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorija

Pildot Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas funkcijas, laboratorija veic plaša spektra infekcijas slimību primāro un apstiprinošo diagnostiku (bakteriālo, parazitāro, virusālo, t.sk. HIV/AIDS, vīrushepatītu, seksuāli transmisīvo, ievesto un bīstamo, kā arī citu epidemioloģiski svarīgo infekcijas slimību) un paraugu testēšanu infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības nodrošināšanai. (Izmeklējumu spektrs)

Iepazīties ar laboratorijas izmeklējumu klāstu un metodēm variet ŠEIT.

Laboratorija strādā saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanu un ievēro likumdošanas prasības attiecībā uz pacienta labklājību, vides aizsardzību, personāla drošību un ētisko normu ievērošanu. Laboratorija veic infekcijas un parazitāro slimību laboratorisko diagnostiku un uzraudzību atbilstoši epidemioloģiskai situāciju Latvijā un Eiropā.

Laboratorijai ir gadiem ilgi pierādīta kompetence testēšanas kvalitātes nodrošināšanā. Laboratorija ir akreditēta kopš 1996.g., kopš 2012.gada laboratorija ir akreditēta atbilstoši LVS EN ISO 15189 ”Medicīniskās laboratorijas Akreditācijas apliecība 15189. Kvalitātes un kompetences īpašās prasības” un 17025 atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 ”Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgas prasības” standartu prasībām Akreditācijas apliecība ISO 17025.

Laboratorijas kvalitātes politika ir virzīta uz Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas un citu medicīnisko iestāžu pasūtītāju pieprasījumu izpildīšanu, veicot klīniskā materiāla izmeklēšanu sekojošās laboratorijas diagnostikas jomās: bakterioloģijā, imūnķīmijā, imunoloģijā, molekulārā bioloģijā, virusoloģijā, klīniskā ķīmijā, koaguloģijā, imūnhematoloģijā, hematoloģijā, klīnikā, parazitoloģijā, un citu pasūtītāju pieprasījumu izpildīšanu, veicot vides paraugu un virsmas noskalojumu, gaisa, medicīnisko instrumentu un materiālu izmeklēšanu sekojošās jomās: notekūdeņu, ūdenskrātuves, dzeramā ūdens virusoloģiska testēšana, virsmas nomazgājumu bakterioloģiska testēšana. Epidemioloģiski svarīgās jomās – gripas, entero/polio, masalu, masaliņu vīrusu izraisīto infekciju diagnostikā un vīrusu cirkulācijas uzraudzībā – laboratorijai piešķirta arī Pasaules Veselības organizācijas (PVO) akreditācija. Laboratorija pilda PVO nacionālā gripas references centra funkcijas.

Laboratorija ir Eiropas ātrās reaģēšanas sadarbības laboratoriju tīkla dalībnieks (Collaborative Laboratory Response Network) un viena no 20 trešā biodrošības līmeņa laboratorijām Eiropā, kuru tehniskais aprīkojums paredzēts darbībai ar 3.biodrošības grupas bioloģiskiem aģentiem.

Zinātniskā darbība, starptautiskā sadarbība:

Lai uzturētu laboratorisko diagnostiku un epidemioloģisko uzraudzību atbilstoši starptautiskām prasībām un rekomendācijām, LIC laboratorija nodrošina sadarbību un efektīvu informācijas apmaiņu ar PVO, Eiropas Slimību Profilakses un Kontroles centru (ECDC). Laboratorijas pārstāvji ir deleģēti piedalīties PVO un ECDC infekcijas slimību uzraudzības tīklos. Galvenie darbības virzieni ir sekojoši: pārtikas un ūdens izraisītās slimības (Food and Waterborne diseases), ar vakcīnu novēršamās slimības (Vaccine Preventable diseases), invazīvās bakteriālās infekcijas (Invasive Bacterial Diseases Surveillance), reto, bīstamo un ar vektoru izplatītās slimības (Emerging and Vector-Borne diseases), poliovīrusu cirkulācijas uzraudzība, HIV, seksuāli transmisīvās un ar asinīm pārnēsājamie vīrusi (HIV, STI, HBV, HCV and Blood-Borne Viruses), gripa (Influenza).

Laboratorija aktīvi piedalās sekojošu starptautisko un Latvijas zinātnisko projektu realizācijā:

  • Eiropas Savienības 7. Ietvara programmas projekts „Pan European network for study and clinical management of drug resistant tuberculosis” – TB PAN-NET”
  • Eiropas Komisijas projekts Quality Assurance Exercises and Networking on the Detection of Highly Infectious Pathogens – Kvalitātes kontroles realizēšana un tīklu izveide bīstamo infekcijas slimību identifikācijai.
  • Sadarbībā ar APP „Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs”– Eiropas attīstības fonda (ERAF) finansējamais projekts „Jauns hepatīta B vīrusa infekcijas modelis un pretvīrusa līdzekļu izvērtēšanas tehnoloģija”.
  • LZP granta Nr.09.1604 „Dzīves kvalitāti Latvijā būtiski ietekmējošo atsevišķo mikroorganismu – Borrelia burgdorferi sensu lato kompleksa baktēriju, RSV un hMPV izraisīto slimību klīniskais, bioķīmiskais un molekulāri ģenētiskais raksturojums, personificēta pieeja diagnostikai un ārstēšanai, slimības gaitas prognozēšana”.

Informācija pasūtītājiem:

Laboratorijas personāls strādā ciešā sadarbībā ar pasūtītājiem, sniedzot tiem informāciju par veicamajiem izmeklējumiem un rezultātu laboratorisko interpretāciju, veicinot atgriezenisko saiti, ņemot vērā visas pasūtītāja prasības, vēlmes un kritiskos norādījumus, kā arī nodrošinot pasūtītājiem iespēju personiski novērot testēšanas procesu. Nepieciešamības gadījumā pasūtītāji var saņemt konsultāciju arī telefoniski.

Vadlīnijas:

Algoritmi:


Likumdošana:

MK noteikumi Nr.7 „Infekcijas slimību reģistrēšanas kārtība”


Informācija pasūtītājiem: nosakāmie rādītāji, izmeklējamais materiāls, tā uzglabāšana un transportēšana, plānotais izpildes grafiks

Primāro paraugu savākšanas kārtība

Akreditācijas sfērā iekļautās metodes un metodikas

Masalu un masaliņu laboratoriskā diagnostika

HIV primārās diagnostikas algoritms


Gripas un citu respiratoro virusālo infekciju diagnostika:

Izmeklēšanas kārtība gripas un citu akūto respiratoro virusālo infekciju diagnostikai


Akūtās COVID-19 vīrusinfekcijas noteikšanas ieteikumi (10.09.2021)

Nosūtījums jaunā koronavīrusa SARS-CoV-2, kas izraisa vīrusinfekciju COVID-19, laboratorai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai (27.02.2020.)

Nosūtījums kontaktpersonu grupu izmeklēšanai Covid-19 diagnostikai (Lūgums veidlapu aizpildīt drukātiem burtiem)

Nosūtījums antivielu pret SARS-CoV-2 (COVID-19)  noteikšanai (09.09.2021) – WORD formāts

Nosūtījums antivielu pret SARS-CoV-2 (COVID-19)  noteikšanai (09.09.2021) – PDF formāts

Ieteikumi COVID-19 infekcijas laboratoriskai diagnostikai (20.05.2020.)


Nosūtījums SARS-CoV-2 RNS apstiprinošai diagnostikai un atkārtotai testēšanai


Par paraugu izmeklēšanas kārtību gadījumos ar aizdomām par jaunā koronavīrusa (SARS-CoV-2), kas izraisa vīrusinfekciju COVID-19 (02.10.2020)

Pieteikums laboratorijas piederumu (t.sk. COVID barotnes un tamponi) pasūtīšanai

Informācija par SARS-CoV-2 RNS Ct vērtību nozīmi


Ebola vīrusa diagnostika:

Instrukcija par klīniskā materiāla ņemšanas kārtību un transportēšanu

Nosūtījums izmeklēšanai uz Ebola vīrusinfekciju

MERS-CoV  infekcija:

Instrukcija par izmeklēšanas kārtību gadījumos ar aizdomām par MERS-CoV infekciju


Informācija par Zikas vīrusa infekcijas diagnostiku


Instrukcija par pieprasījuma veidlapas aizpildi


Nacionālās references laboratorijas veidlapas:

1. Nosūtījums uz infekcijas slimību references izmeklējumiem,

drukājams A4 izmērā vai mainot printera iestatījumus A3 izmērā, ja printera tehniskie parametri atbalsta A3 druku.

PDF formāts

Word formāts

2. Nosūtījums infekcijas slimību laboratoriskai diagnostikai (ambulatorajiem, stacionārajiem un maksas pacientiem),

drukājams A4 izmērā vai mainot printera iestatījumus A3 izmērā, ja printera tehniskie parametri atbalsta A3 druku.

PDF formāts

Word formāts


Papildus Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas mājaslapā vēl pieejamas sekojošas izmeklējumu veidlapas, kas izmantojamas epidemiologu vajadzībām, vides objektu izmeklējumiem un sekcijas materiālu izmeklēšanai.

1. Nosūtījumi vides objektu izmeklēšanai

Nosūtījums ērču izmeklēšanai, ērču encefalīta vīrusa antigēna noteikšanai (Ns-I:06)
Nosūtījums bakterioloģiskai testēšanai. Vides objektu izmeklēšana (Ns-Ba: 06)
Nosūtījums virusoloģiskai testēšanai. Vides objektu izmeklēšana (Ns-V: 04)

2. Nosūtījumi epidemioloģiskai uzraudzībai

Nosūtījums virusoloģiskai testēšanai. Gripas un citu respiratoro vīrusu cirkulācijas uzraudzībai (Ns-V: 05)
Nosūtījums vīrusu tipēšanai (Ns: 07)
Nosūtījums mikroorganismu tipēšanai (Ns-Ba: 07)
Nosūtījums kontaktpersonu mikrobioloģiskai testēšanai (Ns: 08)

3. Nosūtījums sekcijas materiāla testēšanai

Nosūtījums sekcijas materiāla testēšanai

4. Nosūtījums ievesto, reto un bīstamo infekciju diagnostikai

Nosūtījums reto un bīstamo infekciju diagnostikai (Ns-V:06)


Informācija par veidlapu aizpildīšanu

Vispārējās prasības jebkuras nosūtījuma veidlapas aizpildīšanai ir pieejamas šajā instrukcijā.

Pasūtītājs slimnīcas mājaslapā atbilstoši analīzes veidam izvēlās veidlapu un attiecīgi –  1. vai 2.daļu var lejuplādēt un aizpildīt elektroniski vai izdrukāt un aizpildīt ar roku. Līdzīgi aizpilda papīra formātā pieejamo veidlapu (A3 formātā). Veidlapā obligāti jāaizpilda visa prasītā informācija par pasūtītāju, pacientu, materiāliem.

Ja ir kādi jautājumi par apvienoto veidlapu vai nosūtīšanas iespējām, lūdzam interesēties, zvanot uz LIC Laboratorijas konsultatīvo tālruni 29114493 vai rakstot uz e-pastu uz: lic.laboratorija@aslimnica.lv.


NVD Nosūtījums uz ambulatorajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem


Pieejamība
Paraugu pieņemšanas daļa (Linezera ielā 3, Rīgā) pieņem paraugus no plkst. 7:30  – 17:00
Dežurējošais laborants – no plkst. 17:00  –  07:30, kā arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās
Steidzamības gadījumos visa veida testēšana tiek organizēta visu diennakti (24/7 režīms)

Kontakti:

Izmeklējamā materiāla reģistratori

  67014573

Dežūrlaborants

  67014539

Dežūrtālrunis (darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00)

  29114493