Vienotais pieraksts: +371 67000610

Medicīniskā personāla apmācību pakalpojumu cenrādis

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR (ar PVN)
130001 Ārsta individuāla apmācība internajās disciplīnās (prakse un teorija), 1 stunda 11.00
130002 Ārsta individuāla apmācība internajās disciplīnās (prakse un teorija) – 1 diena (6 stundas) 62.00
130003 Ārsta individuāla apmācība infektoloģijā/hepatoloģijā/ HIV AIDS jautājumos (prakse un teorija), 1 stunda 21.00
130004 Ārsta individuāla apmācība infektoloģijā/hepatoloģijā/ HIV AIDS jautājumos (prakse un teorija), 1 diena (6 stundas) 62.00
130005 Ārsta individuāla apmācība ķirurģijā (prakse un teorija), 1 stunda 21.00
130006 Ārsta individuāla apmācība ķirurģijā (prakse un teorija), 1 diena (6 stundas) 103.00
130007 Ārsta individuāla apmācība diagnostikā (prakse un teorija), 1 stunda 13.00
130008 Ārsta individuāla apmācība diagnostikā (prakse un teorija), 1 diena (5 stundas) 62.00
130009 Ārsta (radiologa terapeita un diagnostiskā radiologa), radiācijas fiziķa un radiācijas inženiera individuāla apmācība augsto tehnoloģiju staru terapijā (teorija), 1 stunda 21.00
130010 Ārsta (radiologa terapeita un diagnostiskā radiologa), radiācijas fiziķa un radiācijas inženiera individuāla apmācība augsto tehnoloģiju staru terapijā (prakse un teorija), 1 diena (5 stundas) 103.00
130011 Ārsta individuāla apmācība bronholoģijā (prakse un teorija), 1 nedēļa 195.00
130012 Ārsta individuāla apmācība torakālajā ķirurģijā (prakse un teorija), 1 nedēļa 195.00
130013 Ārsta individuāla apmācība pulmonoloģijā(prakse un teorija), 1 mēnesis 369.00
130014 Ārsta individuāla apmācība higiēnā un pretepidēmiskajā režīmā (prakse un teorija), 1 diena (6 stundas) 31.00
130015 Vidējā aprūpes personāla individuāla apmācība klīniskajās disciplīnās (prakse un teorija), 1 stunda 6.00
130016 Vidējā aprūpes personāla individuāla apmācība klīniskajās disciplīnās (prakse un teorija), 1 diena (6 stundas) 38.00
130017 Vidējā aprūpes personāla individuāla apmācība diagnostikā (prakse un teorija), 1 stunda 6.00
130018 Vidējā aprūpes personāla individuāla apmācība diagnostikā (prakse un teorija), 1 diena (5 stundas) 31.00
130019 Vidējā aprūpes personāla individuāla apmācība higiēnā un pretepidēmiskajā režīmā (prakse un teorija), 1 diena (6 stundas) 21.00
130020 Vidējā aprūpes personāla individuāla apmācība higiēnā un pretepidēmiskajā režīmā (prakse un teorija), 1 nedēļa (30 stundas) 82.00
130021 Laboratorijas speciālistu individuāla apmācība (izņemot epidemioloģiskās uzraudzības laboratoriju speciālistus), 1 stunda 17.00
130022 Laboratorisko metožu individuāla apmācība 17.00
130023 Tematisks seminārs par laboratorisko diagnostiku 25.00
130024 Lekcija par laboratorisko diagnostiku 9.00
130025 Metodiski konsultatīvs darbs infekciju slimību profilakses jautājumos (laboratorisko izmeklējumu izvērtēšana un interpretācija), 1 izmeklējums 31.00
130026 Apmācība vakcinoloģijā Latvijas Infektoloģijas centra vakcinācijas kabinetā (apmācība notiek grupā) 41.00
130027 Ārstniecības personu apmācība svešvalodā un apmācības pofesora un dr,med, vadībā, piemērojot koeficientu 1,2 (papildus pie esošā Cenrāža)
130028 Ārsta (radiologa terapeita un diagnostiskā radiologa), radiācijas fiziķa un radiācijas inženiera individuāla apmācība augsto tehnoloģiju staru terapijā (prakse), 1 stunda 11.00
130029 Ārsta apmācība kolposkopijā – par vienu gadījumu 12.00
130030 Ārsta teorētiskā sagatavošana eksāmena nokārtošanai kolposkopijā – par eksāmenu 83.00
130031 Tālākizglītības pasākumi ārstiem (1 tālākizglītības punkts) 5.00
130032 Tālākizglītības pasākumi aprūpes personālam (1 tālākizglītības punkts) 2.20
130034 Aprūpes personāla teorētiskā apmācība “Nepārtrauktas nieru aizstājterapijas iespējas akūtiem pacientiem” ( 1diena) 66.00
130035 Aprūpes personāla praktiskā apmācība “Nepārtrauktas nieru aizstājterapijas iespējas akūtiem pacientiem” (2 dienas) 119.00
130036 Piemaksa par ārstniecības līdzekļiem pie aprūpes personāla praktiskās apmācības “Nepārtrauktas nieru aizstājterapijas iespējas akūtiem pacientiem” (lieto tikai kopā ar pakalpojuma kodu 130035), Cena par visiem viena praktiskā kursa laikā izlietotajiem ārstniecības līdzekļiem, 713.00
130037 Rezidentūras organizēšanas izdevumi mēnesī (cena par vienu viesrezidentu) 13.00
130042 Kardiopulomonalā reanimācija vispārējās aprūpes māsām un māsu palīgiem 32.00
130043 Kardiopulmonālā reanimācija ārstiem, ārstu palīgiem un anestēzijas, intensīvas un neatliekamās aprūpes māsām 49.00
130044 Piekļuve konferences ierakstam 11.00
130045 Studējošo prakses nodrošināšana starptautisko programmu ietvaros – cena par viena studenta vienu prakses dienu slimnīcā 27.00
130046 Ārsta individuālā apmācība elektroencefalogrāfijas metodē 4900,00