Vienotais pieraksts: +371 67000610
Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR (ar PVN)
100003 Kopēšanas darbi – formāts A-5; A-4 (kopē vienu lapas pusi) 0,10
100005 Kopēšanas darbi – formāts A-5;A-4 (kopē abas lapas puses) 0,15
100007 Kopēšanas darbi –  formāts A-3 (kopē vienu lapas pusi) 0,20
100009 Kopēšanas darbi –  formāts A-3 (kopē abas lapas puses) 0,25
100011 Izraksta vai izmeklējuma rezultāta kopijas sagatavošana no vienas stacionārās medicīniskās kartes un izsniegšana 1 darba dienas laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas (iespējams par pēdējiem 10 gadiem, ja iesniegti precīzi dati) 1,50
100027 Izmeklējuma rezultāta kopijas sagatavošana no ambulatorās medicīniskās kartes un izsniegšana 1 darba dienas laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas 1,50
100028 Izraksta sagatavošana no ambulatorās medicīniskās kartes un izsniegšana 3 darba dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas 3,50
100022 Arhīva izziņa par personas dzimšanas datiem (stacionārā Biķernieki /1969.-1979./- dokumentu meklēšana, atlase, izziņas sagatavošana) izsniegšanai fiziskām personām pēc rakstiska pieprasījuma, ja iesniegti precīzi dati 20,00
100014 Stacionāra, dienas stacionāra vai ambulatora pacienta medicīniskās kartes kopijas (izvērstā forma + kopēto lapu skaits) noformēšana par vienu stacionēšanas reizi 3 darba dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas 5,00
100023 Stacionāra, dienas stacionāra vai ambulatora pacienta medicīniskās kartes kopijas (izvērstā forma + kopēto lapu skaits) noformēšana par vienu stacionēšanas reizi nākamajā darba dienā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas (iespējams par pēdējiem 10 gadiem, ja iesniegti precīzi dati) 10,00
100015 Stacionāra, dienas stacionāra vai ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izvērstā forma) vienas lapas puses kopijas izgatavošana 0,15
100024 Izziņas sagatavošana (par slimošanu/neslimošanu ar tuberkulozi, STS) izmeklējumu rezultātu aprakstīšana pēc pieprasījuma (1 dokuments) 5,70
100025 Arhīva izziņa par darba stāžu  (dokumentu meklēšana, atlase, izziņas sastādīšana un izsniegšana) pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas. Izziņa tiek izsniegta klātienē 4,00
100026 Arhīva izziņas sagatavošana (darba stāžs un/vai darba alga), izraksts no iestādes vēsturiskās izziņas (dokumentu meklēšana, atlase, izziņas sastādīšana un izsniegšana)  pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas 10,00
100031 Arhīva izziņa par darba stāžu (dokumentu meklēšana, atlase, izziņas sastādīšana un nosūtīšana) pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas,  sūtīšanas izdevumi iekļauti cenā 5,00
100032 Arhīva izziņas sagatavošana (darba stāžs un/vai darba alga) darba stāža pierādīšanai ārvalstu  institūcijās, izraksts no iestādes vēsturiskās izziņas (dokumentu meklēšana, atlase, izziņas sastādīšana un izsniegšana/nosūtīšana)  pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas 15,00