Vienotais pieraksts: +371 67000610

DOKUMENTU NOFORMĒŠANA (izziņu, izrakstu, dokumentu kopiju un dublikātu izsniegšana pēc pieprasījuma)

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR (ar PVN)
100003 Kopēšanas darbi – formāts A-5; A-4 (kopē vienu lapas pusi) 0,15
100005 Kopēšanas darbi – formāts A-5;A-4 (kopē abas lapas puses) 0,30
100007 Kopēšanas darbi –  formāts A-3 (kopē vienu lapas pusi) 0,30
100009 Kopēšanas darbi –  formāts A-3 (kopē abas lapas puses) 0,50
100033 Skenēšanas darbi – formāts A-5; A-4 (skenē vienu lapas pusi) 0,15
100034 Skenēšanas darbi – formāts A-5;A-4 (skenē abas lapas puses) 0,27
100035 Skenēšanas darbi –  formāts A-3 (skenē vienu lapas pusi) 0,27
100036 Skenēšanas darbi –  formāts A-3 (skenē abas lapas puses) 0,50
100037 Stacionāra, dienas stacionāra vai ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izvērstā forma) vienas lapas puses skenēšana 0,50
100011 Izraksta vai izmeklējuma rezultāta kopijas sagatavošana no vienas stacionārās medicīniskās kartes un izsniegšana trīs darba dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas (iespējams par pēdējiem 10 gadiem, ja iesniegti precīzi dati) 2,00
100027 Izmeklējuma rezultāta kopijas sagatavošana no ambulatorās medicīniskās kartes un izsniegšana trīs darba dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas 2,00
100028 Izraksta sagatavošana no ambulatorās medicīniskās kartes un izsniegšana trīs darba dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas 5,00
100022 Arhīva izziņa par personas dzimšanas datiem (stacionārā Biķernieki /1969,-1979,/- dokumentu meklēšana, atlase, izziņas sagatavošana) izsniegšanai fiziskām personām pēc rakstiska pieprasījuma, ja iesniegti precīzi dati 25,00
100023 Stacionāra, dienas stacionāra vai ambulatora pacienta medicīniskās kartes kopijas (izvērstā forma + kopēto un/vai skenēto lapu skaits) noformēšana par vienu stacionēšanas reizi trīs darba dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas (iespējams par pēdējiem 10 gadiem, ja iesniegti precīzi dati) 11,00
100015 Stacionāra, dienas stacionāra vai ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izvērstā forma) vienas lapas puses kopijas izgatavošana 0,50
100024 Izziņas sagatavošana (par slimošanu/neslimošanu ar tuberkulozi, STS) izmeklējumu rezultātu aprakstīšana pēc pieprasījuma (1 dokuments) 7,00
100025 Arhīva izziņa par darba stāžu  (dokumentu meklēšana, atlase, izziņas sastādīšana un izsniegšana) pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas, Izziņa tiek izsniegta klātienē 5,00
100026 Arhīva izziņas sagatavošana (darba stāžs un/vai darba alga), izraksts no iestādes vēsturiskās izziņas (dokumentu meklēšana, atlase, izziņas sastādīšana un izsniegšana/nosūtīšana)  pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas 15,00
100031 Arhīva izziņa par darba stāžu (dokumentu meklēšana, atlase, izziņas sastādīšana un nosūtīšana) pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas,  sūtīšanas izdevumi iekļauti cenā 10,00
100032 Arhīva izziņas sagatavošana (darba stāžs un/vai darba alga) darba stāža pierādīšanai ārvalstu  institūcijās, izraksts no iestādes vēsturiskās izziņas (dokumentu meklēšana, atlase, izziņas sastādīšana un izsniegšana/nosūtīšana)  pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas 18,00
100038 Slimnīcas dokumentu atvasinājumu apliecināšana un nosūtīšanas pakalpojumi 5,00