Vienotais pieraksts: +371 67000610

Patoloģijas centrs

  • Tālrunis: (+371) 67536070
  • Darba dienās no plkst. 8.00 – 15.30

Operāciju un biopsiju materiāla pieņemšana patomorfoloģiskai izmeklēšanai un patomorfoloģisko izmeklējumu atbilžu izsniegšana katru darba dienu no plkst. 8.00 – 13.00

Citoloģijas nodaļas adrese: Hipokrāta iela 4, Rīga, LV – 1079

  • Tālrunis: (+371) 67042185
  • Darba dienās no plkst. 8.00 – 16.30

Materiāla pieņemšana citoloģiskai izmeklēšanai un citoloģisko izmeklējumu atbilžu izsniegšana darba dienās no plkst. 8.00 – 16.00


Morga reģistratūra:

  • (+371) 67536036
  • Darba dienās no plkst. 8.00 – 15.30

Kartē Patoloģijas centrs atzīmēts ar nr. 7