Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ārstniecība un aprūpe

Virsmāsa Iekšķīgo slimībi klīnikā Stacionārs Gaiļezers Virsmāsa Latvijas Onkoloģijas centrā Anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļā Stacionārs Latvijas Onkoloģijas centrs Farmaceita asistents Aseptiskajā blokā Stacionārs Latvijas Onkoloģijas centrs Sanitārs/slimnieku kopējs vai medicīnas asistents 10. Drudžu diferenciālās diagnostikas nodaļā Stacionārs Latvijas Infektoloģijas centrs Māsas palīgu 10. Drudžu diferenciālās diagnostikas nodaļā Stacionārs Latvijas Infektoloģijas centrs Medicīnas māsu (dienas darbam) Staru terapijas klīniskā daļā Stacionārs Latvijas Onkoloģijas centrs Medicīnas māsu ( dienas darbs) 1.Gastroenteroloģijas nodaļā Stacionārs Gaiļezers Māsas palīgu 4.Abdominālās un mīksto audu ķirurģijas nodaļā Stacionārs Latvijas Onkoloģijas centrs Medicīnas māsa Plānveida ķirurģijas nodaļā Stacionārs Gaiļezers Medicīnas māsa 1.Gastroenteroloģijas nodaļā Stacionārs Gaiļezers Medicīnas māsa 7. Multirezistentas tuberkulozes nodaļā Stacionārs Tuberkulozes un plaušu slimību centrs Māsu palīgs vai sanitārs/slimnieku kopējs Anestezioloģijas un intesīvās terapijas nodaļā Stacionārs Tuberkulozes un plaušu slimību centrs Audiologopēds Rehabilitācijas klīnikā Stacionārs Biķernieki Ergoterapeits Rehabilitācijas klīnikā Stacionārs Biķernieki Ķirurgs, dežūrķirurgs Stacionārs Biķernieki Vecākais medicīnisko gāzu tehniķis Stacionārs Biķernieki Medicīnas māsa Infektoloģijas poliklīnikā Stacionārs Latvijas Infektoloģijas centrs Medicīnas māsa Diagnostiskās radioloģijas centra Diagnostiskās radioloģijas nodaļā Stacionārs Latvijas Onkoloģijas centrs Ārsta palīgs 5. Iekšķīgo slimību nodaļā Stacionārs Gaiļezers Ārsta palīgs Ambulatorā daļā Stacionārs Gaiļezers Medicīnas māsa Ambulatorā daļā Stacionārs Gaiļezers Laboratorijas ārsts un Laboratorijas speciālists Stacionārs Latvijas Infektoloģijas centrs Vecākais radiogrāfers Diagnostiskās radioloģijas centrs Diagnostiskās radioloģijas nodaļā Stacionārs Gaiļezers Biomedicīnas laborants Stacionārs Latvijas Infektoloģijas centrs