Vienotais pieraksts: +371 67000610

Informācija pacientu tuviniekiem un ambulatoro pakalpojumu saņēmējiem

Informējam, ka gripas epidēmijas laikā ir ierobežoti pacientu apmeklējumi!

Uzmanību!

Informējam, ka, lai saņemtu ārstniecības pakalpojumus pacientiem iepriekš vairs nav jāveic Covid-19 tests. Nepieciešamības gadījumā testēšanu veiks, iestājoties slimnīcā.


*Stacionāros profesionālo SARS-CoV-2 antigēna testu varēs veikt ikvienam pacientam, iestājoties slimnīcā atbilstoši iestādes noteiktai kārtībai. Savukārt RNS testus varēs veikt gadījumos, kad antigēna tests uzrādījis negatīvu rezultātu un:

  • pacientam ir smaga slimības gaita;
  • pacientam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes vai citas pazīmes, kas raksturīgas Covid-19 infekcijai;
  • pacientam ir pneimonijas klīniskās pazīmes, t.sk. diagnosticēta pneimonija;
  • pacientam ir smaga akūta respiratora infekcija bez cita iemesla, kas pilnībā izskaidro klīniskās izpausmes, t.sk. pacienti, kuriemnepieciešama intensīvā terapija;
  • pacientiem ir neskaidras izcelsmes drudzis.

*Avots https://covid19.gov.lv/aktualites/no-1-janvara-valsts-apmaksato-testesanu-uz-covid-19-veiks-tikai-slimnicu-pacientiem


Ne vienmēr ir iespējams pacientu apmeklēt klātienē, tāpēc saprotot jūsu rūpes par tuvajiem cilvēkiem publicējam klīniku un nodaļu māsu posteņu tālruņus, zvanot, pa kuriem var noskaidrot pacienta veselības stāvokli vai nodot kādu ziņu, neizpaužot konkrētas diagnozes detaļas.

Apmeklējot Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu ikvienam jālieto medicīniskā maska.