Vienotais pieraksts: +371 67000610

Par prezentācijas rīkošanu “Mamogrāfijas iekārta ar tomosintēzes funkciju”

Izsludināšanas datums:
21.01.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Par prezentācijas rīkošanu “Mamogrāfijas iekārta ar tomosintēzes funkciju”
Iesniegšanas termiņš:
26.01.2022
Kontaktpersonas:
E.Bodareva, Vecākā medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste, tālr.: 6704 2552, e-pasts: elina.bondareva@aslimnica.lv
Komentāri:
Uzaicinām ieinteresētos pretendentus prezentēt pārstāvēto ražotāju Mamogrāfijas iekārtu ar tomosintēzes funkciju 2022. gada 26. janvārī no plkst. 15:00, iepriekš piesakoties pie E.Bodarevas, Vecākās medicīnas iekārtu plānošanas speciālistes, tālr.: 6704 2552, e-pasts: elina.bondareva@aslimnica.lv. Prezentācijas notiks attālināti platformā Microsoft Teams.