Vienotais pieraksts: +371 67000610

Būvuzraudzības pakalpojumi (2) SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Gaiļezers” telpu grupu vienkāršotai atjaunošanai

Izsludināšanas datums:
12.02.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Būvuzraudzības pakalpojumi (2) SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Gaiļezers” telpu grupu vienkāršotai atjaunošanai
Iesniegšanas termiņš:
23.02.2021
Kontaktpersonas:
Būvniecības daļas būvniecības kvalitātes speciālists R.Šķēle, rudolfs.skele@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 23. februārim, plkst. 16:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Būvuzraudzības pakalpojumi (2) SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Gaiļezers” telpu grupu vienkāršotai atjaunošanai”; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.