Vienotais pieraksts: +371 67000610

Māris Jakubovskis

Urologs

Virsārsts Onkoloģiskā uroloģijā, Uroloģijas un onkoloģiskās uroloģijas klīnika. RSU docētājs.

Video: Dr. Māris Jakubovskis par priekšdziedzera vēža diagnostiku un ārstēšanu


 

Izglītība:

 • 1979.-1980. Rīgas Medicīnas Institūts, internatūra bērnu ķirurģijā.
 • 1973.-1979. Rīgas Medicīnas Institūts

Papildu izglītība:

 • 2014. līdz šim RSU doktorants
 • 2011. Mācību programma: „Training in minimal access surgery”, IRCAD – University of Strasborg, Francija.
 • 2011. Mācību programma: „Laparascopic Urological Surgery Intensive Course”, University of Strasbourg, Francija.
 • 2010. Mācību programma: „Cuschieri course on the Key skills in Laparaskopic surgery”, Ninewells Hospital and Medical Scool, Dundee, Scotland.
 • 2001. Mācību programma:: Urologija, Salzburg Corneal semināri, Austrija
 • 1998. Mācību programma: „Surgical oncology”, Salzburg Corneal seminārs, Austrija.
 • 1996. Mācību programma: „Nordic Course in urologic oncology”. Karolinska hospital, Stokholma, Zviedrija
 • 1991. 4 nedēļu apmācība ķirurģijā un uroloģijā darbavietā. Jakobstadh hospitālī, Somija.
 • 1982. Mācību programma: „Bērnu ķirurģija” Ārstu kvalifikācijas institūts, Ļeņingrada.

Dalība profesionālajās organizācijās:

 • Latvijas Onkologu asociācijas biedrs
 • Eiropas Urologu asociācijas biedrs
 • Latvijas Urologu asociācijas biedrs

Kopš 2014. gada Rīgas Stradiņa universitātes docētājs. Veic zinātnisko darbību nieru vēža izpētes jomā.

Publikācijas:

 • Jakubovskis M, Kojalo U, Steinbrekera B, Auziņš J, Kirilovas D, Lietuvietis V. Renal cell carcinoma trends in Latvia: incidence, mortality, and survival rates. Population-based study s. Cent Eur J Urol. 2019;72:344-350. doi:10.5173/ceju.2019.0018
 • Folkmanis K, Isajevs S, Jakubovskis M, Eglitis J, Folkmanis V, Lietuvietis V. 18 – Loss of DNA mismatch repair proteins characterises Grade group 3-5 prostate carcinoma and did not correlate with serum PSA level. Eur Urol Suppl. 2019;18(3):e2443. doi:https://doi.org/10.1016/S1569-9056(19)32155-4
 • Oral Presentation on 32nd Annual EAU Congress in London, 24-28 March 2017
  Are small renal masses always harmless and large ones threatening? M. Jakubovskis, Riga (LV)
  Awards
  Berlin Chemie Best Poster Presentation Award on 3rd EAU Baltic Meeting
  I.Vaivode, M. Jakubovskis, M. Sperga, J. Auzinš, K. Petersons, S. Donina, D. Baltina, V. Lietuvietis (Riga, Latvia)
  Third Prize for: ‘Are small renal masses always harmless and large ones threatening?’
 • Vaivode I, Jakubovskis M, Sperga M, et al. 9 Are small renal masses always harmless and large ones threatening? Eur Urol Suppl. 2016;15(5):e1188. doi:10.1016/S1569-9056(16)15018-3
 • Jakubovskis, M., I. Vaivode, A. Strazdiņa, M. Sperga, J. Auziņš, K. Pētersons, J. Jansons, S. Doniņa, D. Baltiņa, and V. Lietuvietis. “21 – Association between Renal Tumour Size as Reported by Routine CT Scan and Pathologic Size; a Single Centre Experience.” European Urology Supplements 15, no. 5 (2016). doi:10.1016/S1569-9056(16)15020-1.
 • Jakubovskis, M., I. Vaivode, Z. Vitenberga, M Vlažnevs, V. Cauce, D. Baltina, S. Donina, and V. Lietuvietis. “48 A Single–site Comparison of Laparoscopic versus Open Radical Nephrectomy: Changes in Routine Peripheral Blood Tests.” European Urology Supplements 14, no. 3 (May 2015): e1144. doi:10.1016/S1569-9056(15)30047-6.
 • Jakubovskis, M., I. Vaivode, Z. Vitenberga, M Vlažnevs, V. Cauce, S. Beketovs, A. Menis, S. Gordins, and V. Lietuvietis. “55 A Single–site Comparison of Laparoscopic versus Open Radical Nephrectomy: Length of Postoperative Hospital Stay.” European Urology Supplements 14, no. 3 (May 2015): e1151. doi:10.1016/S1569-9056(15)30054-3.
 • Jakubovskis, Māris, Ieva Vaivode, Jānis Auziņš, Kārlis Pētersons, and Vilnis Lietuvietis. “Laparoskopiska Nefrektomija: Audzēja Izmērs Un Pēcoperācijas Hospitalizācijas Laiks Pacientiem Ar Lokalizētu Nieres Karcinomu.” RSU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE, 2016., 185.
 • Kukulis, I., V. Lietuvietis, P. Vaganovs, M. Jakubovskis, S. Gordins, and A. Stengrevics. “N1 PROSTATE CANCER IN LATVIA. POPULATION BASED STUDY.” European Urology Supplements 9, no. 6 (September 2010): 535. doi:10.1016/S1569-9056(10)00100-4.
 • Markevičius, M., M. Kinčius, M. Jakubovskis, V. Lietuvietis, J. Auziņš, A. Ulys, A. Čekauskas, S. Auškalnis, T. Tamm, and F. Jankevičius. “20 – Renal Cell Cancer Risk Factors Assessment in Baltic Countries: Prospective, Multicentre Study.” European Urology Supplements 15, no. 5 (2016). doi:10.1016/S1569-9056(16)15019-5.
 • Vaivode, I., S. Doniņa, V. Lietuvietis, M. Jakubovskis, Z. Vitenberga, and D. Baltiņa. “The Prognostic Role of Blood Markers in Patients with Renal Cell Carcinoma (RCC).” European Urology Supplements 13, no. 2 (June 2014): e1201. doi:10.1016/S1569-9056(14)50055-3.
 • Vaivode, I., M. Jakubovskis, M. Sperga, J. Auziņš, K. Petersons, S. Doniņa, D. Baltiņa, and V. Lietuvietis. “19 – Are Small Renal Masses Always Harmless and Large Ones Threatening?” European Urology Supplements 15, no. 5 (2016). doi:10.1016/S1569-9056(16)15018-3.
 • Vaivode, I., M. Sperga, D. Baltiņa, S. Doniņa, D. Ulase, S. Gordins, M. Jakubovskis, S. Beketovs, and V. Lietuvietis. “Predictive Value of Histologic Pattern for Early Recurrence in Patients with Local Advanced and Metastatic Renal Cell Carcinoma (RCC).” European Urology Supplements 13, no. 2 (June 2014): e1203. doi:10.1016/S1569-9056(14)50057-7.

Pieņemšanas laiki

Pirmdienās
10:00 - 18:00, Trešdienās 9:00-13:00