Vienotais pieraksts: +371 67000610

Anita Skangale

Plaušu slimības (ieskaitot tuberkulozi)

Sniedz konsultācijas arī bērniem un pusaudžiem

Konsultē tuberkulozes (TB), ārpusplaušu tuberkulozes un citu elpošanas sistēmas saslimšanu gadījumos.

Iepriekšējs pieraksts pa tālruņiem: 

  • (+371) 67514414
  • (+371) 67514433
  •  (+371) 67514431
  •  (+371) 67514418

Rīgas ambulatorā nodaļa atrodas:

Lielvārdes ielā 68, 7. korpusā.

e-pasts: tb.anodala@aslimnica.lv