Vienotais pieraksts: +371 67000610

Santa Volkolakova

Onkologs ķīmijterapeits

Sertificēts onkologs ķīmijterapeits.

Veic diagnostiski ārstniecisko darbu‚ medikamentozo ārstēšanu pacientiem ar galvas un kakla, plaušu, krūts, gremošanas trakta, uroģenitālās sistēmas, ginekoloģiskiem, kā arī centrālās nervu sistēmas ļaundabīgiem audzējiem. Piedalās konsīlijos, kā arī veic onkoloģisko pacientu dinamisko novērošanu.

Izglītība:

  • 2008.g. pabeigta Rīgas Stradiņu unversitates Medicīnas fakultāte un iegūts ārsta grāds
  • 2013.g. pabeigta Rīgas Stradiņu unversitates rezidentūra pamatspecialitātē Onkoloģija ķīmijterapija un iegūta onkologa ķīmijterapeita kvalifikācija
  • 2015.g. pabeigta Rīgas Stradiņu unversitates rezidentūra otrajā pamatspecialitātē un iegūta internista kvalifikācija

Papildu izglītība:

  • Kopš 2013.g. strādā ar ārzemju un latviešu medicīnas studentiem RSU Iekšķīgo slimību katedrā, vadot studiju kursu “Onkoloģija”.
  • Kopš 2013.g. strādā PSIA “Saulkrastu slimnīca” par ārstu internistu
  • Kvalifikācijas celšanas nolūkos, apmeklē Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu, Latvijas Onkologu asociācijas un Latvijas Internistu biedrības sēdes, kā arī starptautiskas konferences.