Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ilva Banka-Okorie

Onkologs ķīmijterapeits

Specializācija ārstēšanā ar mērķa terapiju: hormonu jūtīgu krūts vēzi; nieru vēzi; aknu vēzi; vairogdziedzera vēzi; GIST; neiroendokrīnos audzējus u.c.
Ārstēšana ar ķīmijterapijas preparātiem tablešu formā (zarnu audzējus, krūts vēzi u.c.).
Konsultē par personalizēto vēža terapiju, pieejamajām ģenētiskajām analīzēm u.c.
Veic dinamisku pacientu novērošanu pēc aktīvās ārstēšanas pabeigšanas (konsultācijas, izmeklējumi, analīzes) pēc vadlīnijām noteiktos laika intervālos, citu speciālistu piesaistīšana, tālāka ārstēšanas etapa organizācija.

Izglītība

  • 2006. gadā ieguvusi ārsta grādu Rīgas Stradiņa universitātē.
  • 2020.gadā pabeigta Rīgas Stradiņu unversitātes rezidentūra un iegūts onkologa ķīmijterapeita sertifikāts.

Papildu izglītība

  • 09.-12. 2018. stažējusies Eiropas lielākajā vēža centrā Christie Foundation Trust, Lielbritānijā.
  • 2019. pieredzes apmaiņā ASV, Seattle Cancer Care Alliance un Schleswig-Holstein University hospital, Vācijā.

Dalība profesionālajās organizācijās

  • Latvijas Onkologu asociācijas biedre;
  • Latvijas onkologu ķīmijterapeitu asociācijas biedre;
  • Eiropas Ķīmijterapeitu biedrības (ESMO) biedre.

Strādājusi kā pasniedzēja latviešu un ārzemju studentiem Rīgas Stradiņa universitātē, iekšķīgo slimību katedrā.

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā ir pieaicinātais eksperts onkoloģijas jautājumos.

Regulāri uzstājas ar lekcijām par onkoloģijas tēmām Latvijas Ģimenes ārstu asociācijā, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijā u.c.

Saziņa latviešu, krievu, angļu valodā.