Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ingrīda Čēma

Mutes, sejas un žokļu ķirurgs

Habilitētā medicīnas zinātņu doktore, profesore

Mutes, sejas un žokļu ķirurgs,  ar specializāciju mutes, sejas un žokļu onkoloģijā. Veic pacientu konsultācijas sejas ādas un mutes gļotādas patoloģiju diagnostikā un ārstēšanā; patoloģisku veidojumu izņemšana ambulatori

Izglītība

  • gadā beigusi Rīgas Medicīnas institūta Stomatoloģijas fakultāti

Papildu izglītība

  • Maskava, Valsts Onkoloģijas centrs, izstrādāts promocijas darbs, medicīnas doktora grāda iegūšanai “Mēles un mutes pamatnes audzēju morfoloģisko parametru nozīme ārstēšanas rezultātu prognozē.” (1993)
  • Vācija, Rostokas Universitātes Patoloģijas institūts, izstrādāts habilitācijas darbs “Celulāro un molekulāro pārmaiņu nozīme mutes dobuma priekšvēžu un plakanšūnu vēžu klīnikā un ārstēšanā.” (1998)
  • Kardifas universitātes Zobārstniecības skola, Orālās Patoloģjas jautājumi (1999)
  • ASV, Mississippi Universitātes, Zobārstniecības skola, vieslekcijas, t.sk. par onkoloģijas jautājumiem (2008)
  • Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas aktuāli jautājumi kongresi, konferences, simpoziji ( Lietuva, Igaunija, Šveice, Somija, Minstere, Minhene, Vīne, Zalcburga, Berlīne, Amsterdama un c. )
  • 39 – Latvijā nolasītas lekcijas zinātniski- praktiskās sēdes, kursos, semināros, asociāciju sēdes,  tai skaitā sejas nemelanomas,  mutes dobuma un žokļu audzēju diagnostikas un ārstēšanas jautājumos; sejas un mutes dobuma melanomas diagnostikas un ārstēšanas jautājumos.
  • 33 – mutiskie un stenda ziņojumi Latvijā un RSU organizētās konferencēs, kongresos
  • 78 – mutiskie un stenda ziņojumi Starptautiskās konferencēs, kongresos
  • 82 – publikācijas vietējos un starptaustiski citējamos žurnālos