Vienotais pieraksts: +371 67000610

Arta Sirgeda

Torakālais ķirurgs

TORAKĀLĀ ĶIRURGA KONSULTĀCIJA

  • Konsultē pacientus ar rentgenoloģiskī konstatētiem veidojumiem plaušās, krūškurvja sienā vai videnē;
  • Kontrole pēc plaušu operācijām;
  • Diegu izņemšana pēc plaušu operācijām.

Iepriekšējs pieraksts pa tālruņiem:

  • (+371) 67514414
  • (+371) 67514433
  •  (+371) 67514431
  •  (+371) 67514418

Rīgas ambulatorā nodaļa atrodas:

Lielvārdes ielā 68, 7. korpusā.

e-pasts: tb.anodala@aslimnica.lv